Year MIAA Finish Coach Season Information
2019 2nd (outdoor) / 3rd (indoor) Lance Coleman MIAA Indoor Review  |  MIAA Outdoor Review  |  Roster  |  Results  |  News
2018 3rd (outdoor) / 3rd (indoor) Lance Coleman MIAA Indoor Review  |  MIAA Outdoor Review  |  Roster  |  Results  |  News
2017 3rd (outdoor) / 4th (indoor) Lance Coleman MIAA Indoor Review  |  MIAA Outdoor Review  |  Roster  |  Results  |  News
2016 4th (outdoor) / 4th (indoor) Lance Coleman MIAA Indoor Review  |  MIAA Outdoor Review  |  MIAA Field Day results  |  Roster  |  Results  |  News
2015 5th Lance Coleman MIAA Review  |  MIAA Field Day results  |  Roster  |  Results  |  News
2014 6th Lance Coleman MIAA Report  |  MIAA Field Day results  |  Roster  |  Results  |  News
2013 4th Lance Coleman MIAA Report  |  MIAA Field Day results  |  Roster  |  Results  |  News
2012 5th Lance Coleman MIAA Report  |  MIAA Field Day results
2011  t-3rd Lance Coleman MIAA Report
2010 4th Hayden Smith MIAA Report
2009 3rd Hayden Smith MIAA Report  |  MIAA Field Day results
2008 3rd Hayden Smith MIAA Report  |  MIAA Field Day results
2007 3rd Hayden Smith MIAA Report
2006 3rd Hayden Smith MIAA Report 
2005 3rd Hayden Smith MIAA Report
2004 t-3rd Hayden Smith  MIAA Report
2003 t-4th Hayden Smith MIAA Report 
2002 4th Hayden Smith MIAA Report
2001 4th   MIAA Report  |  MIAA Field Day results
2000 4th   MIAA Report
1999 3rd   MIAA Report 
1998 4th   MIAA Report  |  MIAA Field Day results
1997 t-3rd    MIAA Report
1996 4th   MIAA Report
1995 5th    MIAA Report
1994 4th   MIAA Report
1993  4th   MIAA Report
1992 5th   MIAA Report
1991 5th   MIAA Report
1990 5th   MIAA Report
1989 5th   MIAA Report
1988 5th   MIAA Report
1987 5th   MIAA Report
1986 t-4th   MIAA Report
1985 t-4th   MIAA Report
1984 t-4th   MIAA Report
1983 t-2nd   MIAA Report
1982 3rd   MIAA Report
1981 t-5th   MIAA Report 
1980 t-2nd   MIAA Report